Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka
Centrum Rehabilitacji SM
Jak w domu...
Centrum Rehabilitacji SM

Bezpieczniejszy i czystszy  pobyt w Centrum Rehabilitacji SM


Wiemy, że w nowej rzeczywistości – podobnie jak i nam – zależy Państwu na bezpiecznej i dostępnej przez cały rok rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie, nawet jeśli jest to związane z prowadzeniem obostrzeń sanitarnych na terenie naszego ośrodka, a pobyt u nas wygląda nieco inaczej niż dotychczas. Wiemy też, że zmianie uległy również oczekiwania naszych pacjentów w kwestii czystości i dezynfekcji. Właśnie dlatego  nasze Centrum wyznaczyło kolejny ważny cel do realizacji –  zapewnienie wszystkim bezpieczniejszego i czystszego pobytu w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie.

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz pandemią zakażeń koronawirusem wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny. Cały czas mogą Państwo liczyć na specjalistyczną i kompleksową rehabilitację oraz na świadczenie wszystkich usług związanych z pobytem na najwyższym poziomie, do którego przywykli Państwo w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie. Jedyną zmianą są dodatkowe procedury czystości i dezynfekcji zgodne z najwyższymi standardami sanitarnymi. Nasz ośrodek funkcjonuje pod ścisłym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku zgodnie ze wszystkimi wdrożonymi procedurami higieniczno - sanitarnych zalecanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. W Centrum stosujemy wyłącznie skuteczne środki dezynfekcji posiadające certyfikaty.

 

Wspólna przestrzeń

Wspólna przestrzeń

Dowiedz się więcej

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Dowiedz się więcej

Wejście do centrum

Wejście do centrum

Dowiedz się więcej

Przyjecie pacjenta

Przyjecie pacjenta

Dowiedz się więcej

 

Jak dbamy o czystość i higienę podczas
sprzątania Państwa pokoju


Zgodnie z procedurą sprzątania pokoju, nasz zespół rozpoczyna swoje działania od gruntownego sprzątania całego pokoju oraz łazienki. Powyższe czynności obejmują min. odkurzanie dywanu, mycie podłóg oraz przecieranie wszystkich powierzchni środkami czyszczącymi do zastosowania szpitalnego z odpowiednim certyfikatem.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Dodatkowo na koniec zespół sprzątający pokoje dezynfekuje wybrane powierzchnie, w tym: włączniki, przełączniki, klamki, uchwyty, pilot do regulacji łóżka,system wzywania opiekunek medycznych oraz główne powierzchnie w łazience. Zapewniamy codzienny serwis sprzątający lub w zależności od potrzeb naszych pacjentów.
Warto zaznaczyć, że w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie w pokojach mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Dla większego bezpieczeństwa wszystkich pacjentów naszego ośrodka dbamy o częste wietrzenie pomieszczeń oraz w każdym pokoju dostępna jest instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM

 

Jak dbamy o czystość przestrzeni wspólnych


W Centrum Rehabilitacji SM znajdują się punkty ze środkami do dezynfekcji rąk. Dodatkowo przestrzenie wspólne i miejsca przeznaczone dla naszych pacjentów i personelu są regularnie sprzątane. Do sprzątania wszystkich przestrzeni stosujemy zatwierdzone przez Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną produkty czystości, a następnie dodatkowo dezynfekujemy je środkami z odpowiednimi certyfikatami.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Podczas sprzątania i dezynfekcji części wspólnych zwracamy szczególną uwagę na toalety, przedmioty i powierzchnie często dotykane, takie jak: poręcze,uchwyty, blaty, klamki, windy,włączniki światła, uchwyty. Dezynfekcja przestrzeni wspólnych jest wykonywana 3 x w ciągu doby oraz każdorazowo w czasie potrzeby. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych.
Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia lepszego obiegu powietrza. Zalecamy unikania tworzenia się skupisk ludzkich oraz często myć i dezynfekować ręce według instrukcji dostępnej w różnych punktach Centrum SM.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM

 

Zmiany w sposobie podawaniu posiłków i napojów
w Centrum Rehabilitacji SM


Zmiany w sposobie działania naszej jadalni to m.in. większa przestrzeń pomiędzy stolikami i miejscami siedzącymi. To sprzyja utrzymywaniu dystansu społecznego i jednocześnie pozwala przestrzegać wysokich standardów czystości. Osoby przebywające w tym samym pokoju mogą zajmować te same stoliki bez utrzymywania dystansu społecznego. Pozostałe osoby muszą siedzieć w odległości min. 1,5m od siebie.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Z troską o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w naszej jadalni nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2. Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. W czasie spożywania posiłków nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

 

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo pacjentów
w czasie rehabilitacji


Mamy świadomość tego, że rehabilitacja jest kluczowym punktem pobytu Państwa u nas. Również w tej sferze wdrożyliśmy dodatkowe procedury zwiększające Państwa bezpieczeństwo.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Personel dba o to, aby na każdej sali rehabilitacyjnej był stały dostęp do mydła, ręczników jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk. W widocznych miejscach są wywieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk. Sprzęt rehabilitacyjny oraz stoły do ćwiczeń są dezynfekowane po każdym pacjencie. Dodatkowo przeorganizowaliśmy pracę serwisu sprzątającego tak, aby czynności sprzątająco - dezynfekcyjne były wykonywane również w godzinach nocnych.
Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie dystansu społecznego 1,5- 2 metrów oczekując na zabiegi rehabilitacyjne oraz podczas zajęć grupowych i na salach wieloosobowych. Przed wejściem na każdą salę terapeutyczną obowiązuje dezynfekcja rąk. W celu zminimalizowania przenoszenia się wirusów i bakterii wyłączyliśmy z użytkowania ogólnodostępne suszarki do włosów w szatniach przy basenie.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM

 

Bezpieczne wejście do Centrum Rehabilitacji SM


Zmianie uległy również zasady dotyczące wejścia do naszego obiektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi Centrum został wprowadzony rejestr osób wchodzących do budynku. Drzwi wejściowe są zamykane. Działania te mają na celu uchronić nas przed niekontrolowanym wejściem na teren Centrum osób postronnych. Zalecamy, aby rejestracji pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne dokonywać telefonicznie.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Personel zwraca szczególną uwagę, aby osoby wchodzące do naszego ośrodka nie miały objawów chorobowych, które mogłyby sugerować chorobę zakaźną. Każda osoba wchodząca do naszego budynku ma obowiązek poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała , mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu i wyjściu do/z budynku.

 

Jak zmieniły się przyjęcia pacjentów na pobyt
w Centrum Rehabilitacji SM


Aby Państwo czuli się u nas bezpiecznie od pierwszych chwil pobytu opracowaliśmy nowe bezpieczne procedury. Przyjęcia odbywają się pojedynczo w odrębnie wyznaczonym pomieszczeniu do którego nie należy wnosić bagaży. W czasie przyjęcia każdy pacjent przechodzi kontrolę epidemiologiczną,która składa się z kilku elementów takich jak: weryfikacja wyniku testu diagnostycznego PCR (przywiezionego ze sobą) lub wykonanie testu antygenowego u nas na miejscu,bezdotykowy pomiar temperatury, weryfikacja i aktualizacja ankiety epidemiologicznej. W celu zminimalizowania kontaktu z pozostałymi, oczekującymi na przyjęcie pacjentami wprowadziliśmy orientacyjną godzinę przyjazdu do Centrum.
Centrum Rehabilitacji SM
Centrum Rehabilitacji SM
Każdy pacjent powinien posiadać aktualny wynik badania PCR na obecność koronowirusa lub wykonanać test antygenowy w Centrum Rehabilitacji SM zaraz po przyjeździe -pacjent otrzyma wynik po 15 minutach. Tylko pacjenci z negatywnym wynikiem testu zostają przyjęci na pobyt. Testy antygenowe wykonuje zabezpieczony w środki ochrony osobistej personel medyczny. W pomieszczeniu, w którym wykonywane są testy antygenowe może przebywać tyko pacjent któremu wykonywany jest aktualnie test.