Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka
Centrum Rehabilitacji SM
Jak w domu...

Psychoterapia


W Centrum Rehabilitacji SM każdy pacjent w ramach turnusu rehabilitacyjnego ma możliwość skorzystania z indywidualnej terapii psychologicznej.

Psychoterapia indywidualna stanowi głębszą i dłuższą pracę z pacjentem w trakcie której ma on okazję przyjrzeć się swoim problemom z różnych perspektyw i zobaczyć co obecnie dzieje się w jego życiu, poznać w jaki sposób funkcjonuje. Właściwie każda psychoterapia indywidualna jest inna, gdyż pracujemy nad zróżnicowanymi problemami, co w konsekwecji pociąga za sobą nieco inne metody rozwiązań psychologicznych. Dostosowując się do potrzeb pacjenta "tworzy" się dla niego zindywidualizowany proces psychoterapeutyczny  - reagujemy na potrzebyi dostosowujemy tempo pracy. Istotnym jest również "otwarcie " paqcjenta na fundamentalne potrzeby, podejmowania działań mimo trudności i wspieranie w radzeniu sobie z kolejnymi stratami w życiu. 

Pomoc psychologiczna obejmuje również pracę z pojawiającymi się zaburzeniami np.: lękowymi, zaburzeniami nastroju, depresją oraz zaburzeniami funkcji poznawczych.

Pacjenci w Centrum Rehabilitacji SM mogą również uzyskać pomoc w zakresie problemów seksuologicznych. Spotkania z seksuologiem poprzedzone są wywiadem pozwalającym określić problemy naszych pacjentów.

W ramach pracy interdyscyplinarnej organizowane są warsztaty łączące zagadnienia z psychologi, logopedi oraz dietetyki np.:

  • Holistyczne aspekty zaburzeń odżywiania  w chorobach neurologicznych.
  • Zaburzenia funkcjonowania neuromotorycznego w stwardnieniu rozsianym.

 

Pakiet NFZ
Pakiet rehabiltacyjny w SM refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Więcej informacji
Pakiet NFZ
Pakiet rehabiltacyjny ogólnoustrojowy refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Więcej informacji
Pakiet komercyjny
Pakiet rehabilitacji komercyjnej
Więcej informacji
Pakiet NFZ
Zabiegi ambulatoryjne na NFZ i komercyjne
Więcej informacji