Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram Youtube BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka

Regulamin rezerwacji


 

REGULAMIN REZERWACJI POBYTU W SM SPÓŁKA Z O. O. CENTRUM REHABILITACJI SM W BORNEM SULINOWIE

 

1. Zasady rezerwacji pobytu w Centrum Rehabilitacji SM

1.1 Dokonanie rezerwacji pobytu w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją zasad „Regulaminu rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie” określonych poniżej.

1.2 Rezerwację pobytu w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM można dokonać telefonicznie nr tel.  +48 795 402 363 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30, droga mailową na adres rezerwacja@centrumsm.pl poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.centrumsm.pl lub osobiście w siedzibie SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.

1.3. W SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji wstępnej, a następnie wpłacenia bezzwrotnego zadatku.

1.4 Rezerwacja wstępna uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym potwierdzeniu jej przyjęcia przez pracownika SM Spółki. Rezerwacja wstępna miejsca noclegowego jest zagwarantowana po wpłaceniu przez dokonującego rezerwacji bezzwrotnego zadatku w terminie i kwocie określonej przez SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM oraz po zakwalifikowaniu przez Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny.

1.5 Dokonywanie rezerwacji jest możliwe na powyższych zasadach na okres 12 miesięcy lub więcej przed planowanym pobytem z gwarancją miejsca pod warunkiem wcześniejszego zakwalifikowania osoby na pobyt przez Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny.

 

2. Zasady wpłacania zadatku

2.1 Po dokonaniu rezerwacji Pacjent zobowiązany jest do wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 1000 zł na rzecz pobytu w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM w ciągu 10 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji wstępnej na konto SM Spółka z o. o. : Santander Bank Polska S. A. 86 1090 1711 0000 0001 1381 2995. W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać „ZADATEK” podać imię i nazwisko osoby na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz termin jej pobytu. Zadatek można opłacać z subkonta pacjenta.

2.2 Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Pacjent powinien uregulować do końca swojego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym po przez przelew bankowy na rachunek bankowy SM Spółka z o. o.: Santander Bank Polska S. A. 86 1090 1711 0000 0001 1381 2995, względnie gotówką lub kartą w siedzibie SM Spółka z o. o. Po dokonaniu wpłaty pozostałej należności zostanie wystawiona Faktura VAT.

2.3 SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji wstępnej pobytu Pacjenta, którego wpłaty określone w pkt. 2.1 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.

 

3. Warunki Płatności

3.1 Wszelkie opłaty za pobyt w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.

3.2 Ceny świadczeń dla Pacjentów są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.

 

4. Zasady zmiany terminu pobytu w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM

4.1 Pacjent ma prawo do jednorazowej zmiany ustalonego wcześniej terminu pobytu, bez utraty wpłaconego wcześniej zadatku, jeśli dokona takiego zgłoszenia w terminie do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu. Wpłacony zadatek, bezwzględnie musi zostać wykorzystana w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego planowanego pobytu. Jeżeli zadatek nie zostanie wykorzystana w tym terminie przepada na rzecz SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM.

4.5 Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany pobyt lub rezygnacji z pobytu w trakcie trwania turnusu rehabilitacyjnego nie skutkuje obniżeniem ceny za zamówioną usługę w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji.

4.6 W przypadku śmierci Pacjenta dokonującego rezerwacji  pobytu w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM zadatek oraz koszt całego pobytu  nie są zwracane.

4.7 SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji bez podania przyczyny do 3 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli wskazany kolejny termin pobytu nie odpowiada Pacjentowi, to wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.

4.8 Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku, bądź zadatków oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.