Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram Youtube BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka

Stwardnienie rozsiane


Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą neurologiczną ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowych, rozsianych w czasie i przestrzeni zmian zapalno-demielinizacyjnych, utraty aksonów i oligodendrocytów, a w końcu do rozpadu komórki nerwowej i  rozrostu astrogleju. W wyniku zmian chorobowych dochodzi do nieprawidłowości w przekazywaniu impulsów nerwowych. Nazwa schorzenia pochodzi od "rozsiania" zaburzeń w różnych miejscach centralnego układu nerwowego.

Zwykle SM postrzega się jako jedną chorobę, jednak u każdego chorego może mieć inny obraz kliniczny i dawać róże objawy. Potocznie mówi się, że stwardninie rozsiane jest chorobą o "tysiącu twarzy" i każda osoba z SM ma swój charakterystyczny i niepowtarzalny przebieg.

 

Bibliografia: R.Rautszko (2020 r.) "Zrózicowanie w doświadczaniu różnych form zmęczenia przez chorych na stwardneinie rozsiane i jego podmiotowe uwarunkowania. " Praca doktorska.