Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram Youtube BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka

Terapia logopedyczna


Terapia logopedyczna w Centrum Rehabilitacji SM ukierunkowana jest na zarówno na pacjentów ze stwardnieniem rozsianym , jak i innymi chorobami ogólnoustrojowymi.

Pracujemy z pacjentami dotkniętymi:

- Stwardnieniem rozsianym SM

- Stwardnieniem zanikowym bocznym SLA

- Chorobą Parkinsona

- po udarze

- oraz innymi mającymi problem z prawidłową i wyrażną mową, dysfagią lub problemam wydolności oddechowej.

Głównym celem terapii jest usprawnienie funkcji oddechowej, komunikacyjnej, poznawczej jak również kompleksowej diagnostyki dysfagii.

Terapia poprzedzona jest pogłębionym wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie stawiana jest diagnozę i dostosowujemy program terapii. Metody pracy dobierane są indywidualnie do każdego pacjenta z uwzględnieniem deficytów i potrzeb.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w gabinecie przystosowanym do indywidualnej pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Wyposażonym w niezbędne pomoce specjalistyczne, dzięki którym możliwe jest rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji językowych oraz wzmocnienie osłabionych funkcji połykania tj.:

- trenażerów oddechu,

- neurostymulatorów obszaru orofacjalnego,

- stymulatorów,

- EEG biofeedbeck

Prowadzimy indywidualną i grupową terapię logopedyczną oraz interdyscyplinarne warsztaty poruszające ważne dla danej jednostki chorobowej kwestie - problemu neuromotorycznego, oddechowego, fonacyjnego i inne wynikające z potrzeb pacjentów. 

Indywidualna terapia logopedyczna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w wymiarze połgodzinnym natomiast grupowa terapia trwa około godziny. Tematyka zajęć grupowych ukierunkowana jest na problem większości pacjentów przebywających na turnusie rehabilitacyjnym.

Pakiet NFZ
Pakiet rehabiltacyjny w SM refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Więcej informacji
Pakiet NFZ
Pakiet rehabiltacyjny ogólnoustrojowy refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Więcej informacji
Pakiet komercyjny
Pakiet rehabilitacji komercyjnej
Więcej informacji
Pakiet NFZ
Zabiegi ambulatoryjne na NFZ i komercyjne
Więcej informacji