Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram Youtube BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka

Trening psychomotoryczny


Jedną z propozycji zajęć popołudniowych w naszym Centrum są zajęcia psychomotoryczne.


       Zdolność efektywnego realizowania jednocześnie czynności motorycznych i umysłowych jest niezwykle ważna w życiu codziennym. Występowanie zjawiska interferencji poznawczo motorycznej może w bardzo znaczący sposób utrudniać osobom chorym wykonywanie czynności złożonych  ( np. prowadzenie samochodu) jak i prostszych (rozmawianie w czasie chodzenia). Z tego względu istotne staje się znalezienie metod zwiększających możliwości chorych do jednoczesnego wykonywania czynności motorycznych i umysłowych.

Terapia psychomotoryczna jest u Nas w Ośrodku traktowana jako uzupełnienie fizjoterapeutyczne z uwagi na angażowanie sfery sensorycznej, umysłowej i aktywności fizycznej. Zwiększa ona  zasoby pacjenta i prowadzi do lepszego samopoczucia.

Pakiet NFZ
Pakiet rehabiltacyjny w SM refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Więcej informacji
Pakiet NFZ
Pakiet rehabiltacyjny ogólnoustrojowy refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Więcej informacji
Pakiet komercyjny
Pakiet rehabilitacji komercyjnej
Więcej informacji
Pakiet NFZ
Zabiegi ambulatoryjne na NFZ i komercyjne
Więcej informacji