Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram Youtube BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka

Niezbędne dokumenty i procedura przyjęcia


SM Spółka z o. o. - Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie jest ośrodkiem specjalistycznym świadczącym usługi rehabilitacyjne głównie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz inne schorzenia neurologiczne i nie tylko.

W celu wpisania się na listę osób oczekujących prosimy o:

I. Przesłanie wymienionych, niezbędnych dokumentów (formularze w załączniku):

  • E-skierowanie do Ośrodek/Oddział Dzienny Rehabilitacji Leczniczej (kod 2300) wystawione przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza rodzinnego. Dotyczy osób u których koszty rehabilitacji pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Potwierdzenie wpłacenia zadatku - przesłać na adres e-mail: rezerwacja@centrumsm.pl
  • Ankietę I – wypełnia pacjent -poniżej załącznik do wydrukowania lub można wypełnić Ankietę I  - on-line. Ankieta I dostępna jest tu pod linkiem https://www.centrumsm.pl/ankieta
  • Ankietę  II -wypełnia lekarz neurolog (ankieta tylko do pierwszego przyjęcia, na kolejne turnusy nie ma potrzeby jej wypełniać)
  • Skalę Barthel - skalę oceny sprawności wypełnia lekarz lub pielęgniarka środowiskowa.
  • zaświadczenie od lekarza o lekach przyjmowanych na stałe (dotyczy osób zależnych)
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – Osoby posiadające takie orzeczenie.
  • Badanie na  posiew moczu  – (każdy pacjent) wykonany nie wcześniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem bez względu na stan funkcjonalny
  • Zaświadczenie lekarskie od dermatologa i ginekologa (kobiety) – choroby zakaźne skóry i odleżyny stanowią główne przeciwwskazanie do przyjęcia na rehabilitację. W przypadku trudności w skontaktowaniu się z lekarzami specjalistami, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji może wystawić lekarz rodzinny.

II. Skontaktowanie się telefoniczne lub drogą elektroniczną z pracownikiem Centrum Rehabilitacji w celu zaplanowania terminu pobytu w Centrum.

W przypadku trudnej dostępności do lekarza (długi czas oczekiwania na wizytę) proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu dokonania wpisu na listę osób oczekujących oraz zaplanowania dalszego postępowania prowadzącego do uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Osoby kompetentne do udzielania informacji dotyczących obowiązujących zasad wpisania na listę osób oczekujących:

kontakt: nr tel. +48 795 402 363 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30
Dagmara Biesiadzińska, Małgorzata Lewita, 
e-mail: rezerwacja@centrumsm.pl

Przyjeżdżąjąc do nas należy zabrać – Proszę o zapoznanie się z dalszymi, ważnymi informacjami: kliknij tutaj.


Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie funkcjonuje w ramach Ośrodka / Oddziału Dziennego w związku z powyższym nie zapewniamy

transportu dla osób korzystających z rehabilitacji w tutejszym Ośrodku.