Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka
Strona w trakcie budowy
Centrum Rehabilitacji SM
Jak w domu...
Centrum Rehabilitacji SM

Niezbędne dokumenty i procedura przyjęcia


SM Spółka z o. o. - Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie jest ośrodkiem specjalistycznym świadczącym usługi rehabilitacyjne głównie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz inne schorzenia neurologiczne i nie tylko.

W celu wpisania się na listę osób oczekujących prosimy o:

I. Przesłanie wymienionych, niezbędnych dokumentów (formularze w załączniku):

  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza rodzinnego na formularzu ,,skierowanie do szpitala’’ (w posiadaniu każdego lekarza lub do pobrania poniżej). Dotyczy osób u których koszty rehabilitacji pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Ankietę I i II -  Ankietę I – wypełnia pacjent, natomiast Ankietę II -wypełnia lekarz neurolog (ankieta nr II tylko do pierwszego przyjęcia, na kolejne turnusy nie ma potrzeby jej wypełniać)
  • Skalę Barthel - skalę oceny sprawności wypełnia lekarz lub pielęgniarka środowiskowa. Dokument ten posłuży nam do wyceny opłaty za turnus.
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – Osoby posiadające takie orzeczenie.
  • Badanie na  posiew moczu  – (każdy pacjent) wykonany nie wcześniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem bez względu na stan funkcjonalny
  • Zaświadczenie lekarskie od dermatologa i ginekologa (kobiety) – choroby zakaźne skóry i odleżyny stanowią główne przeciwwskazanie do przyjęcia na rehabilitację. W przypadku trudności w skontaktowaniu się z lekarzami specjalistami, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji może wystawić lekarz rodzinny.

II. Skontaktowanie się telefoniczne lub drogą elektroniczną z pracownikiem Centrum Rehabilitacji w celu zaplanowania terminu pobytu w Centrum.

W przypadku trudnej dostępności do lekarza (długi czas oczekiwania na wizytę) proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu dokonania wpisu na listę osób oczekujących oraz zaplanowania dalszego postępowania prowadzącego do uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Osoby kompetentne do udzielania informacji dotyczących obowiązujących zasad wpisania na listę osób oczekujących:

kontakt: tel. 94 37 338-05
Małgorzata Lewita, tel. wewn. 22 lub 24
e-mail: borne@centrumsm.eu

Przyjeżdżąjąc do nas należy zabrać – Proszę o zapoznanie się z dalszymi, ważnymi informacjami: kliknij tutaj.


Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie funkcjonuje w ramach Ośrodka / Oddziału Dziennego w związku z powyższym nie zapewniamy transportu dla osób korzystających z rehabilitacji w tutejszym Ośrodku.